Nguyễn Văn Tuyền

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Sáng lập công ty Cổ phần tái tạo năng lượng Helios Chuyên ngành tài chính ngân hàng, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.