TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ QUỐC GIA HONDURAS THĂM TREVI BIKE TẠI NHÀ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Chiều ngày 14 tháng 12 năm 2021, bà Jacqueline Foglia Sandoval, Tổng Thư ký Hội đồng Đầu tư Quốc gia Honduras đã tới thăm và làm việc tại Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai.

Trong quá trình tham quan, đại diện Nhà Triển lãm Việt Nam đã giới thiệu, cung cấp thông tin đến bà Jacqueline Foglia Sandoval về văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam, những kết quả, thành tựu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khoa học kỹ thuật của Việt Nam trong thời gian vừa qua, trong đó có các lĩnh vực như công nghệ thông tin, viễn thông, truyền thông, công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ 5G…

Trevi Bike vinh dự là một trong sản phẩm chiến lược “Make in Viet Nam” do người Việt Nam sản xuất tới được giới thiệu tới bà Jacqueline Foglia Sandoval. Trong cuộc trao đổi, bà đã có những đánh giá cao về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của con người Việt Nam đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển bền vững đất nước.

Trevi Bike sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để ngày càng phát huy thế mạnh của trí tuệ Việt trên trường quốc tế!

#TreviBike #TreviStem #TreviHome #EXPO2020DUBAI